ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

TERAPIAW naszej ofercie terapeutycznej, zarówno grupowej, jak i indywidualnej, mieści się m. in.:

Centrum Diagnozy i Terapii Istmus świadczy też usługi w ramach konsultacji, prowadzi turnusy terapeutyczne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szkolenia dla rodziców, opiekunów i specjalistów.