ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

TERAPIA RĘKI


Ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Jest narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie możemy wykonać nimi niezwykle precyzyjne i skomplikowane czynności, takie jak pisanie. Tym, co czyni nasze ręce i dłonie tak wyjątkowymi, jest rozwój kory mózgowej oraz skomplikowany mechanizm nerwowy. Aby właściwie ocenić sprawność ręki należy spojrzeć na dziecko całościowo, gdyż ręce powiązane są z tułowiem i zależą od tego co dzieje się w centralnej części naszego ciała. Takie podejście jest zgodne z neurofizjologicznym kierunkiem rozwoju dziecka.

KIEDY DO TERAPEUTY RĘKI?

 • Przy trudnościach z koordynacją obu rąk (szczególnie przy wycinaniu nożyczkami, manipulacji przedmiotami, jedzeniem sztućcami),
 • Przy występowaniu obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej,
 • Gdy dziecko nieprawidłowo trzyma narzędzia pisarskie, zazwyczaj wynika to z zaburzonego wzorca grafomotorycznego, który obejmuje całe ciało,
 • Gdy dziecko ma trudności z samoobsługą – mycie rąk, zapinanie guzików, ubieranie się, zdejmowanie skarpetek, wiązanie sznurówek),
 • Gdy nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • Gdy widoczna jest niedbałość i niezgrabność ruchów (częste upuszczanie przedmiotów, brak precyzyjnej manipulacji),
 • Przy trudnościach z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego.

 

DIAGNOZA:

Podczas spotkania diagnostycznego przeprowadza się:

 • Wywiad dotyczący problemów dziecka oraz przebiegu dotychczasowego rozwoju.
 • Analizę czynności ręki w zależności od zgłaszanych i zaobserwowanych trudności dziecka.
 • Ocenę poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie dużej i małej motoryki.
 • Ocenę sprawności motorycznej, siłę a także wytrzymałość mięśni posturalnych. Podczas badania ocenia się także ruchomość stawów oraz kończyn górnych, podstawowe napięcie posturalne, koordynację bilateralną, lateralizację oraz ruchomości gałek ocznych.
 • Ocenę percepcji czuciowej, wzrokowej a także wzrokowo-ruchowej.
 • Ocenę zdolności grafomotorycznych.

Po wnikliwej obserwacji i diagnozie terapeuta dobiera indywidualny zestaw ćwiczeń odpowiednich do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

 

TERAPIA

 • Prowadzona jest zgodnie z założeniami SMART HAND MODEL ( SHM©).
 • Najczęściej jest postępowaniem wieloetapowym.
 • Może wymagać pracy w zespole specjalistów, w zależności od problemów dziecka.

Celem terapii jest:

 • Przygotowanie motoryczno – proprioreceptywne.
 • Rozwój umiejętności ręki – realizacja celów terapii.
 • Generalizacja umiejętności.