ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska
+48 692 796 060
biuro@istmus.pl

O NAS


Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus powstało z myślą o stworzeniu miejsca, które będzie niosło kompleksową pomoc dzieciom z wszelkiego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Miejsca, którego ideą przewodnią będzie całościowe patrzenie na dziecko i w którym rodzic oprócz diagnozy, otrzyma także możliwość wieloaspektowej terapii. Szczególnie ważne było dla nas również udzielenie jak najlepszego wsparcia rodzicom i całym rodzinom dzieci, które do nas trafiają. Z tego powodu powstała przy Centrum Fundacja Autilio, która tworzy grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Dzięki temu każdy rodzic, który tam trafi może liczyć nie tylko na wysłuchanie czy poradę, ale także na uzyskanie wielu przydatnych informacji na temat metod i form wsparcia.  Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus wraz z Fundacją Autilio stworzyły projekt, skupiający w sobie wiele cyklicznych wydarzeń takich jak konferencje, szkolenia, otwarte dni w ramach których organizowane są bezpłatne konsultacje ze specjalistami. Projekt, którego główną ideą jest dotarcie do jak największej liczby osób – zarówno rodziców jak i innych specjalistów i poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu.  Niezwykle ważne jest również to, że Fundację Autilio tworzą rodzice, które same borykają się z problemem autyzmu u swoich dzieci, co sprawia, że proponowana pomoc nabiera innego znaczenia.

Dziecko – najczulsza z materii, często rozbiegane i roześmiane, ciekawe wszystkiego co wokół, ale czasem niestety także zagubione. Zwłaszcza wtedy, kiedy jego rozwój z różnych powodów nie przebiega harmonijnie. Dziecko z zaburzeniami, z problemami m.in. motorycznymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi potrzebuje szerszego spojrzenia i wieloaspektowego wsparcia tak, by możliwie najszybciej mogło wrócić na prawidłową ścieżkę rozwoju, wzmocnione i gotowe do dalszego poznawania świata.

Nasi specjaliści

DOROTA PIKULICKA

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, PECS, MAKATON oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W 2006 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskie na wydziale Pedagogika Opiekuńcza w zakresie: resocjalizacji. W tym samym roku podjęłam pracę jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu oraz rozpoczęłam studia uzupełniające i kursy kwalifikacyjne. W 2008 roku uzyskałam tytuł naukowy magistra w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, wydział Pedagogika Specjalna, kierunek studiów: Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami w okolicach Zgorzelca. Stale staram się poszerzać warsztat mojej pracy oraz rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy z małymi pacjentami zgodnie z tym ukończyłam między innymi kurs w zakresie integracji sensorycznej (certyfikowany terapeuta SI),specjalizację metod: „Kinezjologia Edukacyjna – metoda P.G. Dennison”, zaświadczenie nr. 1953/06, „Neuro sensomotoryczna Terapia Taktylna wg. Dr. Świetlany Masgutowej” Certyfikat nr. NT-000 235, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,certyfikat nr. 15/WS/08, „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, certyfikat nr. 16/MDS/2009, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji”, drugi stopień, uzyskanie tytułu specjalisty komunikacji alternatywnej i wspomagającej, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji, MAKATON”, „Metody Stymulacyjne w Diagnozie i Terapii Dzieci autystycznych”, certyfikat: 2007/11/18/nr-6, „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, PECS.

Fascynują mnie dzieci, ich możliwości oraz postrzeganie świata. To one uczą mnie dystansu do wielu codziennych spraw. Dlatego praca stała się jedną z moich pasji. Uwielbiam również góry, narciarstwo alpejskie oraz kiteserfing.

 


MARTA GAJEWSKA

Nazywam się Marta Gajewska, jestem logopedą, certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej, terapeutą dysleksji, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ukończyłam jednocześnie filologię polską i logopedię ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim i należę do grona szczęśliwców, którzy mogą robić w życiu to, co kochają. Bycie logopedą daje mi ogromną satysfakcję ponieważ pozwala łączyć pracę z pasją, a tą od zawsze były dzieci. Możliwość ich poznawania z jednoczesnym obserwowaniem i właściwym stymulowaniem ich rozwoju, uczenie się ciągle na nowo ich dziecięcego spojrzenia na wszystko co wokół, patrzenie na ich spontaniczną radość z odkrywania nowej rzeczy sprawia mi ogromną przyjemność i utwierdza w przekonaniu, że droga jaką wybrałam jest tą właściwą ponieważ pozwala pomagać tym, którzy tego potrzebują, a ponadto zwraca uwagę na to, co w życiu ważne i motywuje do ciągłego rozwoju, co staram się sukcesywnie robić, aktywnie uczestnicząc w sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Wierzę, że moja wiedza, zaangażowanie i pasja przyczynią się do prawidłowego rozwoju Państwa Pociechy i sprawią, że prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna będzie dla dziecka tak samo przyjemna jak skuteczna, a efekty nie każą na siebie długo czekać. Swoje doświadczenie pogłębiam również, pracując jako logopeda w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Radomierzycach oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, mamą, miłośniczką gór, skrzypiec i czekolady z orzechami.

 


MGR KATARZYNA ŻACHOWSKA

Jestem pedagogiem, trenerem TUS a także terapeutą ręki. W Centrum prowadzę terapie indywidualną oraz grupową dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.
Ukończyłam studia pedagogiczne uzyskując tytuł magistra, obecnie kończę studia magisterskie z psychologii klinicznej.

Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w warsztatach oraz szkoleniach m.in:

– Trener TUS – certyfikat nr 212/02/2021

– Trener TUS osób z Autyzmem i Zespołęm Aspergera – certyfikat nr 239/02/2021

– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”

– Trening Umiejętności Społecznych – certyfikat nr 23/03/2017

– Terapia ręki I i II stopnia, Terapia ręki III stopnia. Rozwijający – certyfikat nr 001/07/2016;

– Grafomotoryka. Diagnoza i terapia. – certyfikat nr 010/07/2016;
Prywatnie jestem żoną a także mamą dwóch chłopców, których rozwój jest moją inspiracją do pracy i motorem napędowym do ciągłego pogłębiania wiedzy. Uwielbiam podróże, długie spacery brzegiem morza i hobbistycznie swój własny ogród.