ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska
+48 692 796 060
biuro@istmus.pl

Katarzyna Żachowska


Jestem pedagogiem, trenerem TUS a także terapeutą ręki. W Centrum prowadzę terapie indywidualną oraz grupową dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Ukończyłam studia pedagogiczne uzyskując tytuł magistra, obecnie kończę studia magisterskie z psychologii klinicznej.

Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w warsztatach oraz szkoleniach m.in:

– Trener TUS – certyfikat nr 212/02/2021

– Trener TUS osób z Autyzmem i Zespołęm Aspergera – certyfikat nr 239/02/2021

– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”

– Trening Umiejętności Społecznych – certyfikat nr 23/03/2017

– Terapia ręki I i II stopnia, Terapia ręki III stopnia. Rozwijający – certyfikat nr 001/07/2016;

– Grafomotoryka. Diagnoza i terapia. – certyfikat nr 010/07/2016.

Prywatnie jestem żoną a także mamą dwóch chłopców, których rozwój jest moją inspiracją do pracy i motorem napędowym do ciągłego pogłębiania wiedzy. Uwielbiam podróże, długie spacery brzegiem morza i hobbistycznie swój własny ogród.