ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska
+48 692 796 060
biuro@istmus.pl

Dorota Pikulicka

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, PECS, MAKATON oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
W 2006 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskie na wydziale Pedagogika Opiekuńcza w zakresie: resocjalizacji. W tym samym roku podjęłam pracę jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu oraz rozpoczęłam studia uzupełniające i kursy kwalifikacyjne. W 2008 roku uzyskałam tytuł naukowy magistra w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, wydział Pedagogika Specjalna, kierunek studiów: Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Współpracuję ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami w okolicach Zgorzelca. Stale staram się poszerzać warsztat mojej pracy oraz rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy z małymi pacjentami zgodnie z tym ukończyłam między innymi kurs w zakresie integracji sensorycznej (certyfikowany terapeuta SI),specjalizację metod: „Kinezjologia Edukacyjna – metoda P.G. Dennison”, zaświadczenie nr. 1953/06, „Neuro sensomotoryczna Terapia Taktylna wg. Dr. Świetlany Masgutowej” Certyfikat nr. NT-000 235, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, certyfikat nr. 15/WS/08, „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, certyfikat nr. 16/MDS/2009, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji”, drugi stopień, uzyskanie tytułu specjalisty komunikacji alternatywnej i wspomagającej, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji, MAKATON”, „Metody Stymulacyjne w Diagnozie i Terapii Dzieci autystycznych”, certyfikat: 2007/11/18/nr-6, „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, PECS. Jestem też diagnostą ADOS-2.
Fascynują mnie dzieci, ich możliwości oraz postrzeganie świata. To one uczą mnie dystansu do wielu codziennych spraw. Dlatego praca stała się jedną z moich pasji. Uwielbiam również góry, narciarstwo alpejskie oraz kiteserfing.